Εκτύπωση 
Κλιματιστικά - ψυκτικός κύκλος
Γενικά για τα κλιματιστικά.

Τα κλιματιστικά είναι αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα, είναι συσκευές δηλαδή που μεταφέρουν ενέργεια από τον έναν χώρο στον άλλον μέσω του αέρα των δύο χώρων.

Λειτουργούν σύμφωνα με τον ψυκτικό κύκλο συμπίεσης / εκτόνωσης ενός ψυκτικού μέσου (φρέον)

Το ψυκτικό μέσο συμπιέζεται στον συμπιεστή που βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα του κλιματιστικού, και στη συνέχεια μεταφέρεται στο εσωτερικό τμήμα όπου συμπυκνώνεται και υγροποιείται.  Το υγροποιημένο ψυκτικό υγρό, στη συνέχεια εκτονώνεται στην εκτονωτική βαλβίδα και εξατμίζεται στον συμπυκνωτή που βρίσκεται στο εσωτερικό μηχάνημα, όπως φαίνεται και στο επόμενο σκαρίφημα:Η κίνηση του ψυκτικού υγρού μέσα στις σωληνώσεις γίνεται από τον συμπιεστή, που συμπιέζει το αέριο ψυκτικό μέσο, το υγροποιεί και το προωθεί με πίεση προς την εκτονωτική βαλβίδα..

Η λειτουργία του συμπιεστή μπορεί να είναι σταθερών στροφών (on/off - συμβατικό) ή μεταβλητών στροφών (inverter)

Ενα απλό συμβατικό κλιματιστικό λειτουργεί τον συμπιεστή του σε σταθερές στροφές και τον ανοιγοκλείνει (τον θέτει εντός και εκτός) όταν ο χώρος αποκτήσει την επιθυμητή θερμοκρασία, οπότε το κλιματιστικό σταματάει τη λειτουργία του.
Μόλις η θερμοκρασία του χώρου ξανα-ανέβει, το κλιματιστικό ενεργοποιείται και πάλι, και αρχίζει τη λειτουργία του, και πάλι σε σταθερές στροφές και σταθερή ισχύ.

Ενα κλιματιστικό inverter αντίθετα, μεταβάλλει συνεχώς τις στροφές του συμπιεστή, μεταβάλλει δηλαδή την ποσότητα του ψυκτικού υγρού που διακινείται, πράγμα που σημαίνει ότι μεταβάλλει την ισχύ του, από ένα ελάχιστο όριο (π.χ. 10%)  μέχρι και το 100% της ισχύος του.

Ετσι, ένα κλιματιστικό inverter είναι σε θέση να μεταβάλλει την ισχύ του και να την προσαρμόσει σύμφωνα με τη ζήτηση.

Ετσι, όταν ένα κλιματιστικό inverter ψύξει τον χώρο που μας ενδιαφέρει, μετά λειτουργεί σε χαμηλές στροφές για να συντηρήσει τη θερμοκρασία του χώρου, και δεν σταματά τη λειτουργία του, αλλά την διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα και χαμηλή κατανάλωση.

Ο δεύτερος αυτός τρόπος λειτουργίας είναι πολύ αποδοτικότερος από τον πρώτο, και με τον τρόπο αυτόν είναι που το κλιματιστικό inverter κάνει σημαντική οικονομία σε σχέση με ένα κοινό συμβατικό κλιματιστικό.